Inexigibilidade 01/2018- Corpo de Bombeiros Voluntarios